Rf-deuren met zijpanelen of een bovenpaneel: waar stopt de EI 30-deur en waar begint de EI 60-wand?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het bovenpaneel of de zijpanelen van een Rf-deur met 1 of 2 vleugels maken deel uit van het deurblok en moeten beantwoorden aan de brandweerstandseis die gesteld wordt aan de deur (bv. EI1 30) voor zover h ≤ H/2 en l1 + l2 ≤ L waarbij (zie afbeelding 1 uit Infofiche 73):
• h = de maximale hoogte van het bovenpaneel
• H = de hoogte van de grootste vleugel
• l1 en l2 = de breedte van de zijpanelen
• L = de breedte van de grootste vleugel.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, maken voormelde elementen geen deel uit van het deurblok en moeten ze beantwoorden aan de eisen die gesteld worden aan de wand waarin de Rf-deur geplaatst is (bv. EI 60).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 234: Plaatsing van brandwerende deuren (vervangt TV 185).

    Deze Technische Voorlichting gaat dieper in op de prestatie-eisen, de gebruiksgeschiktheid en de brandweerstandseigenschappen van brandwerende deuren.

    Bekijk § 2.1 en 2.2.
  • Infofiches 73: Brandwerende deuren in brandwerende wanden. Prestatie-eisen.

    Deze publicatie bespreekt de prestatie-eisen voor brandwerende deuren die geplaatst worden in brandwerende wanden.

    Bekijk § 3.