Tot welke organisaties moet men zich wenden voor het verkrijgen van normen, STS, PTV en ATG?

Thema

Terug naar : faq

De normen (NBN-, EN- en ISO-normen) zijn beschikbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN). Een aantal ervan zijn via een specifieke abonnementsformule eveneens raadpleegbaar via onze website www.Buildwise.be.

De Technische Specificaties (STS) zijn beschikbaar bij de FOD Economie.

De Technische Voorschriften (PTV) zijn documenten die uitgewerkt en uitgegeven worden door de sectorale organismen die door het NBN aangeduid werden voor de aflevering van het BENOR-merk voor specifieke producttypes. De sectorale organismen die betrokken zijn bij de opstelling van de PTV zijn: Probeton, BCCA, OCBS, COPRO en OCCB.

De Technische Goedkeuringen (ATG) zijn ten slotte verkrijgbaar bij de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb).