Zijn uitbloeiingen of vochtsporen aan het oppervlak van een waterafstotende cementering aanvaardbaar?

Vakgebied

Terug naar : technische vragen

Tenzij anders aangegeven door de fabrikant, vormt het verschijnen van uitbloeiingen of vochtsporen aan het oppervlak van een waterafstotende cementgebonden mortel geen afdoende reden om de werken af te keuren. De vermelding ‘waterdicht’ betekent niet noodzakelijk dat er geen enkel vochttransport toegelaten is. 

 

De in de norm NBN EN 1992-3 gedefinieerde vloeistofdichtheidsklassen werden geïntroduceerd om de verschillende niveaus van vloeistofdichtheid te karakteriseren. Daar waar er geen enkele lekkage toegestaan is in de strengste vloeistofdichtheidsklasse, is een bepaald lekdebiet (zonder gevolgen) wel aanvaardbaar in de minder strenge klassen. 

 

Dit is een van de redenen waarom het aanbrengen van een vochtgevoelige binnenafwerking niet aanbevolen wordt op een waterafstotende cementering. 

Buildwise artikels

Technische Voorlichtingen