Verandert BIM iets aan klassieke aansprakelijkheden?

Thema

Terug naar : faq

Het gebruik van BIM verandert in principe niets aan de bestaande aansprakelijkheidsregimes. Elke projectpartner werkt op zijn eigen (deel)model, dat vervolgens wordt gedeeld. Het Belgische BIM-referentieprotocol voorziet bovendien dat elke partner verantwoordelijk is voor de juistheid van informatie die hijzelf aanlevert.

Twee kanttekeningen hierbij:

    • Indien alle partners in hetzelfde BIM-model werken, is er natuurlijk wel een verhoogd risico op gezamenlijke aansprakelijkheid.
    • Indien u als partner ook BIM-procesmanager of BIM-coördinator bent, dan neemt u ook de verantwoordelijkheid op voor de goede uitvoering van deze functie. Het afsluiten van een bijkomende verzekering kan nodig zijn.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN = BEHOUD VAN DE BESTAANDE REGELS 

TO DO: BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE MELDINGSPLICHT IN HET KADER VAN DE NAUWE SAMENWERKING