Waarom vergrijzen sommige houten gevelelementen wel en andere niet?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het vergrijzen van hout wordt beïnvloed door: 

  • de houtsoort 
  • de aanwezigheid van een eventuele behandeling 
  • de mate en duur van de blootstelling aan de weersinvloeden. 

 

Elke onbehandelde houtsoort vergrijst op zijn eigen manier onder invloed van uv-stralen, regen en wind. De mindere of tragere vergrijzing van bepaalde gevelelementen uit dezelfde houtsoort, kan toe te schrijven zijn aan een plaatsing op een later tijdstip of aan een minder felle blootstelling (bv. een andere oriëntatie). 

 

Behandeld hout (bv. met een fungicide) vertoont veelal een betere weerstand tegen uv en een trager vergrijzingsproces. 

 

Hoewel er steeds vaker gekozen wordt voor hout met een vergrijsd uitzicht, is het onafgewerkt laten van houten gevelelementen niet zonder risico. Vooral bij houten schrijnwerkelementen kunnen de hiermee gepaard gaande grotere dimensionale vervormingen de lucht- en waterdichtheid van het schrijnwerk in het gedrang brengen. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar Buildwise-artikel 2012/03.07.