Vertoont een hellend dak een brandweerstand van 30 minuten, indien het als volgt opgebouwd is: dakbedekking uit pannen van gebakken aarde, latwerk, onderdak, houten timmerwerk geïsoleerd met rotswoldekens van 10 cm dik, dampscherm en gipskartonplaten van 1 cm dik?

Terug naar : faq

Om te voldoen aan een brandstabiliteitscriterium van 30 minuten (R 30), moeten de houten balken gedimensioneerd zijn volgens de norm NBN EN 1995-1-2 (Eurocode 5). Een alternatieve oplossing bestaat erin de structurele elementen van het houten timmerwerk (gordingen) te beschermen met behulp van een bouwelement (bv. platen) dat beantwoordt aan het EI 30-criterium. We willen er nog op wijzen dat de begrippen 'brandweerstand' en 'brandstabiliteit' in de praktijk vaak door elkaar gehaald worden. Behalve in uitzonderlijke gevallen hoeft een hellend-dakcomplex geen brandweerstand (REI-criterium) te hebben; alleen de structurele dakelementen moeten voldoen aan het R 30-criterium of beschermd worden door platen die beantwoorden aan het EI 30-criterium.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2017/02.04: Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord.

    Dit artikel bespreekt aan de hand van enkele vragen de belangrijkste punten omtrent de brandveiligheid van hellende daken.