Welke oplossingen voor opengewerkte houten gevelbekledingen voldoen aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 met betrekking tot lage gebouwen?

Vakgebied

Terug naar : faq

De oplossingen moeten gevalideerd worden door een brandreactieproef in de uiteindelijke toepassingsvoorwaarden. Zo moet de opengewerkte bekleding van een laag gebouw met autonome gebruikers een maximale brandreactieklasse D-s3, d1 vertonen. 

Er bestaat momenteel een beproefde en goedgekeurde oplossing, meer bepaald een gevelbekleding uit lariks met een minimale densiteit van 655 kg/m³. 

Andere varianten zijn goedgekeurd door de fabrikanten van brandvertragende producten. 

In elk geval moeten alle in Buildwise-artikel 2020/02.05 of door de fabrikanten opgelegde voorschriften opgevolgd worden opdat de gevelbekleding conform zou zijn. 

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie