Waarom komen bepaalde lasnaden van een vloerbekleding uit homogeen PVC soms los?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het loskomen van lasnaden kan het gevolg zijn van een of meerdere aspecten, zoals de zorg waarmee de lasnaden uitgevoerd zijn (het correct frezen van de naad, de temperatuur, de snelheid en de druk bij het warmlassen …; zie § 7.7.3.5 van de TV 241), de combinatie 'vloerbekleding-lijm' (die in staat moet zijn om de normale maatschommelingen van de vloerbekleding te beheersen; zie § 6.6.4 van de TV 241), alsook de cohesie en de zuiverheid van de ondergrond (die de goede aanhechting van de bekleding moet kunnen verzekeren).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.