Waarom treedt er soms oppervlaktecondensatie op in een kelder en hoe kan men dit verschijnsel vermijden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Oppervlaktecondensatie in een kelder is niet ongewoon. Dit fenomeen doet zich vooral voor in de zomerperiode. Wanneer de warme, vochtige buitenlucht langs de koudere kelderwanden strijkt, dan kan deze immers condenseren aan het oppervlak. 

Een beperkte, tijdelijke bevochtiging van de kelderwanden en/of de keldervloer is op zich niet abnormaal en vormt ook geen noemenswaardig probleem wanneer de ruimte louter bestemd is als berging of garage. 

Men zou dit verschijnsel kunnen vermijden door de oppervlaktetemperatuur van de kelderwanden en de keldervloer op te drijven, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een isolatie. 

Door de plaatsing van een luchtontvochtiger in de kelder kan men ook inspelen op de luchttemperatuur, in combinatie met de relatieve luchtvochtigheid. 

Tot slot is het aangewezen om de kelder niet overmatig te ventileren in de zomerperiode, aangezien de buitenlucht dan warm en vochtig is en de kans op condensatie reëel. 

Meer info