Waarvoor staan de letters R, E en I met betrekking tot de brandweerstand van een bouwelement?

Thema

Terug naar : faq

Het draagvermogen of stabiliteitscriterium (R-criterium) is van toepassing op dragende elementen (kolommen, balken, vloeren, dragende muren …) en wordt gedefinieerd als het vermogen van een dragend bouwelement om zijn last gedurende een bepaalde tijd te ondersteunen, ondanks de inwerking van een brand.

De vlamdichtheid (E-criterium) van een bouwelement heeft betrekking op de aanwezigheid of het verschijnen van openingen (barsten, scheuren, open voegen …) waarlangs een vrij groot debiet aan rookgassen zou kunnen doordringen naar het aanpalende compartiment, waardoor de brand zou kunnen verspreiden.

De thermische isolatie (I-criterium) is het vermogen van een scheidend element om de doorgang van warmte
tegen te houden.

Volgens het Europese classificatiesysteem steunen de brandweerstandsprestaties op deze drie criteria (die voordien onder de benaming 'Rf' vielen in België).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/01.02: Brandpreventie: wat je absoluut moet weten.

    Brandpreventie heeft tot doel om te vermijden dat er brand uitbreekt en om, indien dit toch zou gebeuren, de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Hoe? Door de verspreiding van de brand af te remmen en zo de evacuatie van de gebruikers en de interventie van de hulpdiensten toe te laten.