Wat als ik mijn Buildwise-factuur te laat betaal?

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

Betaal je de factuur of betalingsaanvraag niet tijdig, dan ben je een verwijlinterest verschuldigd aan Buildwise.

Als je uiterlijk op de vervaldag jouw factuur of betalingsaanvraag nog niet betaald hebt, kan Builwise van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent.

De schadevergoeding bedraagt minimum 125 €, onverminderd alle andere rechten welke Buildwise kan laten gelden, onder meer conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij wanbetaling is Buildwise ook gerechtigd om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan jou op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Buildwise om jou nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Vragen over jouw facturatie of betalingsaanvraag?

Bij elke mail over facturatie of betalingsaanvraag, is het belangrijk dat je jouw klantennummer, factuurnummer en/of btw-nummer vermeldt.