Wat als ik vorig jaar niet gewerkt heb wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid?

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

Gelieve ons een attest te bezorgen van arbeidsongeschiktheid van je ziekenfonds of dokter met vermelding van jouw btw-nummer in je mail/ schrijven.