Wat betekenen de begrippen 'brandreactie' en 'brandweerstand' precies?

Thema

Terug naar : faq

De 'brandreactie' kenmerkt de brandbaarheid van een bouwproduct of zijn vermogen om het vuur te voeden.

De 'brandweerstand' van een bouwelement kan omschreven worden als de tijdspanne waarin dit bouwelement zijn functies (draagvermogen, vlamdichtheid en/of thermische isolatie) op efficiënte wijze kan blijven uitoefenen in geval van brand. Bij een volledig ontwikkelde brand, moeten de bouwelementen (wanden, deuren, balken, kolommen …) een voldoende brandweerstand vertonen om de compartimentering te verzekeren, zodat een te snelle verspreiding van de brand in het gebouw vermeden kan worden en de stabiliteit van (een deel van) de structuur gewaarborgd is. Dit maakt de evacuatie van de bewoners/gebruikers en de interventie van de brandweerdiensten mogelijk.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/01.02: Brandpreventie: wat je absoluut moet weten.

    Brandpreventie heeft tot doel om te vermijden dat er brand uitbreekt en om, indien dit toch zou gebeuren, de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Hoe? Door de verspreiding van de brand af te remmen en zo de evacuatie van de gebruikers en de interventie van de hulpdiensten toe te laten.