Wat betekent BIM?

Thema

Terug naar : faq

BIM staat voor de samenwerkingsmethode tussen bouwpartners: architecten, advies- en ingenieursbureaus, aannemers, bouwheren…. Ze hebben één doel voor ogen: samen het project realiseren. BIM maakt dat eigen belang en gezamenlijk belang in elkaar vloeien en samen groeien.

Met behulp van digitale technologie wordt de bouwinformatie (driedimensionaal) gestructureerd beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een project (van programmafase tot en met exploitatiefase).

Het voorgaande proces gebeurt aan de hand van een digitaal model (BIM-model) of virtuele versie. Daarin worden alle fysieke en functionele kenmerken van een bouwwerk weergegeven (bouwinformatie). Dit kan dan tussen de bouwpartners gedeeld en gebruikt worden om te “modelleren” (hetgeen betekent dat elkeen een  BIM-model opbouwt of er bouwinformatie in toevoegt dat betrekking heeft op zijn deel van de te leveren prestaties) of om informatie uit te halen.

 

BIM = SAMENWERKEN EN INFORMATIE DELEN VIA DIGITALE TECHNOLOGIE

TO DO: BINNEN UW BEDRIJF MOET EEN WIL EN EEN DRAAGVLAK ZIJN OM MET DE BIM-METHODE TE WERKEN