Wat doen de TC's?

Laboratoria & Technische Comités

Terug naar : faq

De Technische Comités zorgen ervoor dat de acties van Buildwise afgestemd zijn op de concrete behoeften van de aannemers en, bij uitbreiding, op de noden van de sector in zijn geheel. Eén van hun belangrijkste opdrachten bestaat erin de oriëntatie van het onderzoek en de valorisatiekanalen (publicaties, opleidingen ...) te definiëren volgens een bottom-upbenadering, die bij Buildwise als fundamenteel beschouwd wordt.

Bij deze strategie is het de sector zelf die – in overleg met de ingenieurs van het Centrum – de onderzoeksnoden bepaalt en dit, in tegenstelling tot de top-downbenadering waarbij de programma’s opgelegd worden door de overheid of een hogere instantie.

De Technische Comités nemen in het bijzonder de volgende activiteiten voor hun rekening:

  • de opstelling van een jaarlijks werkplan binnen hun competentiegebied
  • de opvolging ervan
  • het interpreteren van de onderzoeksresultaten
  • het formuleren van aanbevelingen omtrent de manier waarop deze informatie aan de sector doorgegeven moet worden.

Buildwise legt zich samen met zijn Technische Comités toe op het creëren van een nog grotere meerwaarde aan zijn eindproducten (onderzoeksresultaten, publicaties ...), om zo een reële impact op de sector te hebben.