Wat houdt een financiële analyse in?

Thema

Terug naar : faq

Bij een financiële analyse van een bouwonderneming worden de cijfers uit de jaarrekening beoordeeld op verschillende vlakken. Een financiële doorlichting biedt onder meer antwoorden op de volgende vragen:

  • betaal ik mijn leveranciers niet te vroeg en betalen mijn klanten niet te laat? (liquiditeit)
  • ben ik voor de financiering van mijn activiteiten niet te afhankelijk van schulden? (solvabiliteit)
  • hoe groot zijn de marges op mijn verkopen? (rendabiliteit)
  • hoe productief zijn mijn werknemers? (productiviteit).

Om een goed beeld te krijgen van de financiële evolutie van een onderneming, worden de cijfers over verscheidene jaren geanalyseerd.