Wat is de aanvaardbare wachttijd voor sanitair warm water aan een kraan?

Vakgebied

Terug naar : faq

In de norm NBN EN 806-2 (§ 3.6) wordt aangegeven dat de watertemperatuur minimum 60 °C moet bedragen binnen de 30 seconden na het openen van de kraan. Dit is echter niet realistisch.

Uit sommige enquêtes is immers gebleken dat het merendeel van de gebruikers voor het bekomen van water van ongeveer 40 °C eerder een wachttijd van 5 à 10 seconden aanvaardbaar vindt.

Het is dus aangewezen om te opteren voor een ontwerp van de installatie dat de wachttijd redelijkerwijze beperkt. De wachttijd kan ingeschat worden in functie van het waterdebiet en van de lengte, de diameter en het materiaal van de leiding. Deze wachttijd is ook afhankelijk van de tijd die het eventuele doorstroomapparaat nodig heeft om op temperatuur te komen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2014/02.12: Wachten op warm water.

    Artikel over de wachttijd vooraleer er 'voldoende' warm water uit de kraan stroomt.