Wat is de juiste hoogte voor een borstweringsmuur onder een raam?

Vakgebied

Terug naar : faq

Een borstweringsmuur moet doorgaans minstens 0,90 m hoog zijn. 

Indien het schrijnwerk voorzien is van opengaande delen die een valrisico inhouden voor de personen die zich in de buurt ervan bevinden en indien de voorziene hoogte van de borstweringsmuur (gemeten tussen het niveau van de afgewerkte vloer en het hoogste niveau van het vaste kader van het schrijnwerk) kleiner is dan de beschermingshoogte, stelt de norm NBN B 25-002-1 dat de vensteropening uitgerust moet worden met een extra borstwering die voldoet aan de eisen uit de norm NBN B 03-004. De beschermingshoogte onder een opengaand raam moet vastgelegd worden in het ontwerp en mag doorgaans niet minder zijn dan 0,90 m.

Bijkomende informatie is terug te vinden in onze publicatie:

Dit artikel bespreekt enkele belangrijke wijzigingen die in de norm NBN B 03-004 aangebracht werden en spitst zich toe op de toepassing ervan in buitenschrijnwerk.

Zie § 2.