Wat is de maximale lengte van een 'doodlopende' leiding (d.w.z. een waterleiding waarin er permanente waterstagnatie optreedt) in een watertoevoerinstallatie?

Vakgebied

Terug naar : faq

Indien ze niet te voorkomen zijn, moeten doodlopende leidingen zo dicht mogelijk tegen de hoofdleiding afgesloten worden (op een maximale afstand van 10 cm of 5x de leidingdiameter). Dergelijke leidingen moeten echter zoveel mogelijk vermeden worden (gelet op het risico op legionellaontwikkeling).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 38: Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties.

    Deze Infofiche is opgebouwd uit een reeks van twintig fiches waarin de belangrijkste risicopunten worden weergeven voor legionellaontwikkeling in installaties voor sanitair warm en koud water.

    Bekijk ยง 38.13.