Wat is een norm?

Terug naar : faq

Een norm is een voorschrijvend technisch document dat opgesteld wordt door een bepaalde sector. Wanneer ze vermeld worden in een bestek, hebben ze een bindend karakter. In productnormen worden afspraken vastgelegd omtrent de technische eigenschappen die gekarakteriseerd kunnen worden. Deze zorgen er gewoonlijk voor dat de gebruiker beter beschermd is.