Wat is een norm?

Thema

Terug naar : faq

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat domeinen, waaronder dus ook de bouwsector.

Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners …. Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm verplicht kan worden. Zo kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving en kan er ook in contracten verwezen worden naar de toepassing van normen.


Meer informatie over het tot stand komen van normen: www.nbn.be (NBN).