Wat is een Normen-Antenne?

Publicaties & normen

Terug naar : faq

De Normen-Antennes vormen de schakel tussen normalisatie, regelgeving en een bepaalde sector (brand, akoestiek, waterdistributie en -afvoer, circulaire economie, energieprestaties van gebouwen, enz.). Een Normen-Antenne verduidelijkt de inhoud van normen en zorgt ervoor dat ze worden toegepast door alle actoren voor wie ze bedoeld zijn.