Wat is het verband tussen de lambda-waarde en de warmteweerstand (R) van een product dat de thermische isolatie van een wand moet verzekeren?

Thema

Terug naar : faq

De warmtedoorgangscoëfficiënt λ (uitgedrukt in W/mK) karakteriseert de thermische prestaties van een materiaal. Deze waarde is eigen aan het materiaal en onafhankelijk van de materiaaldikte. Naarmate de λ-waarde lager is, zal het materiaal betere isolatieprestaties vertonen. De warmteweerstand R (uitgedrukt in m²K/W) is gelijk aan de dikte van het product (in m), gedeeld door zijn λ-waarde. Naarmate de R-waarde hoger is, zal het product betere isolatieprestaties vertonen.