Wat is het verschil tussen n50 en V50?

Thema

Terug naar : faq

De n50-waarde, ook wel het infiltratievoud genoemd, komt overeen met het gemeten lekdebiet V50 (uitgedrukt in m³/h) gedeeld door het binnenvolume van het gebouw (Vint): n50 = V50/Vint (uitgedrukt in vol/h).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

    Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

    Bekijk § 3.1.

  • Buildwise-Dossiers 2012/01.01: Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

    Is luchtdichtheid een louter reglementaire kwestie? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten, zoals thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving en de prestaties.