Wat moet men doen als er microscheurtjes waargenomen worden in verlaagde plafonds uit gipsplaten?

Stap in het proces

Terug naar : technische vragen

Het optreden van kleine scheurtjes (in de orde van enkele tienden van een millimeter) in verlaagde plafonds uit gipsplaten heeft geen invloed op de stabiliteit van het bouwwerk. Het gaat hier hooguit om een esthetisch ongemak dat gemakkelijk verholpen kan worden tijdens de eerste onderhoudswerkzaamheden. Dergelijke microscheurtjes moeten dus aanvaard worden. 

 

Deze microscheurtjes zijn meestal toe te schrijven aan de hygrothermische vervormingen van de platen als gevolg van veranderingen in het klimaat waarin ze bewaard worden. 

 

Zo kan een gipskartonplaat die van een omgeving met een temperatuur van 10 °C en een relatieve vochtigheid van 80 % (gebruikelijke omstandigheden op een bouwplaats) overgaat naar een normaal binnenklimaat (20 °C en 50 % RV) een krimp van 0,1 tot 0,2 mm/m ondergaan. 

 

Meer informatie vind je in TV 232 over 'Verlaagde plafonds'.