Welk rendement haal ik op mijn verkopen?

Thema

Terug naar : faq

De doelstelling van elke onderneming is om (zo veel mogelijk) winst te genereren. Deze winst wordt verkregen nadat alle kosten in mindering van de omzet gebracht zijn. Meer omzet creëren, betekent dus per definitie niet dat de winst toeneemt. Wanneer de omzet stijgt, maar de kosten ook oplopen, zal de winst immers niet groter zijn. In dit opzicht is het nagaan van de rendabiliteit die behaald wordt op de verkopen uiterst zinvol.