Welk uurtarief moet ik aanrekenen?

Stap in het proces

Terug naar : faq

Het uurtarief dat aan de klant aangerekend wordt, moet zowel de gemaakte kosten dekken als een winstaandeel inhouden. De kosten betreffen de directe loonkosten van de arbeiders (brutolonen + sociale lasten), maar ook een gedeelte indirecte kosten. Bij het berekenen van het uurtarief moet er rekening gehouden worden met belangrijke factoren zoals de 'niet-productiviteit' en de invloed van een meewerkende patroon of vennoot.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 52.01: Kostprijsberekening : loonkosten.

    Deze infofiche heeft betrekking op de loonkosten voor de arbeiders. De omkaderingskosten maken op hun beurt deel uit van de specifieke bouwplaatskosten of van de algemene bedrijfskosten.