Welke afstand moet er minstens voorzien worden tussen de uitmonding van een dampkap en een venster of een ventilatierooster?

Vakgebied

Terug naar : faq

Voor de uitmondingen van dampkappen gelden er geen bijzondere eisen. Men moet de plaats van de uitmonding echter wel zo kiezen dat eventuele geurhinder (in de nabijheid van de vensters of de ventilatieopeningen) of visuele hinder (bv. door waterdamp) in de nabijheid ervan zoveel mogelijk beperkt wordt.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 187: Dampkappen en keukenventilatie.

    In de TV 187 komt u niet alleen alles te weten over de classificatie van dampkappen en de eisen van de gebruikers, maar ook over de technische aspecten van de installatie en de dimensionering van de afvoerleidingen.