Welke geluidsisolatie-eisen gelden er voor de wanden die een appartement scheiden van een gemeenschappelijke gang in een appartementsgebouw?

Vakgebied

Terug naar : faq
  • 5.2 van de norm NBN S 01-400-1 (2022) geeft de luchtgeluidsisolatie-eisen voor appartementen weer. Tenzij er andere bepalingen opgenomen zijn in de contractuele documenten, dient men uit te gaan van de minimale DA-waarden die vermeld worden bij ‘klasse C’.

De DA-waarde tussen een gemeenschappelijke gang en een ruimte in een appartement moet minstens 50 dB bedragen indien er in het appartement in een sas (d.w.z. twee opeenvolgende deuren) voorzien is. Indien de gemeenschappelijke gang en de beschouwde ruimte enkel door de inkomdeur van elkaar gescheiden worden, dan mag deze eis teruggebracht worden tot 40 dB. 

Deze verlaging van 10 dB wordt in principe enkel toegelaten indien dit aangegeven wordt in het lastenboek. Een schriftelijke melding van deze verlaging is in wezen ook noodzakelijk ter attentie van de bouwheer en toekomstige kandidaat-bewoners. 

Er bestaan geen luchtgeluidsisolatie-eisen tussen een gemeenschappelijke gang en een privatief afsluitbare inkomhal van een appartement. 

Meer informatie