Welke helling dient men te respecteren voor sanitaire afvoerleidingen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Bij voorkeur 1 %.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.3.1, § 4.3.2, § 4.5.1 en § 5.6.