Welke voordelen heeft BIM?

Thema

Terug naar : faq

BIM biedt voordelen voor elke bouwpartner, zowel tijdens de programma-, ontwerp-, uitvoerings- en exploitatiefase.

Een transparante en gecoördineerde samenwerking leidt voor elke partner tot een betere efficiëntie op het vlak van tijdswinst, kwaliteit, risico- en kostenbeheersing en onderhoud.

  • Voor de architect, advies- en ingenieursbureaus (hierna samen “het ontwerpteam” genoemd) laat BIM toe om in een vroeg stadium fouten of ruimtelijke conflicten op te sporen (clashdetectie). Dit leidt tot kwalitatieve plannen. Bovendien laat het BIM-model toe om simulaties uit te voeren (bv. naleving normen brandveiligheid, bereiken energieprestatievereisten) en zodoende het ontwerp te optimaliseren.
  • Voor de aannemer en onderaannemers laat een geoptimaliseerd ontwerp toe een correcte prijs te geven, de uitvoeringstermijn te beheersen en het aantal problemen op de werf te beperken. De aannemer werkt via het BIM-model immers steeds aan de hand van uniforme en actuele informatie. Als een bouwpartner een wijziging doorvoert in het BIM-model, dan zal dit meteen zichtbaar zijn. Men kan dan ook onmiddellijk inschatten wat de gevolgen zijn voor andere bouwelementen (autocorrectie).
  • Voor de bouwheer geeft BIM de mogelijkheid om een totaaloverzicht van het bouwproject te hebben, zowel visueel als naar inhoud toe. Dit laat de bouwheer toe het programma en het budget beter te beheersen. Zo kan hij inzetten op het optimaliseren van de exploitatiekost en totale kost van de volledige levenscyclus van een project. Na oplevering ondersteunt het as-builtmodel het onderhoud en het gebouwbeheer.

VOORDELEN = EFFICIËNTIE VOOR ELKE BOUWPARTNER

TO DO: ANALYSEER BINNEN UW BEDRIJF WELKE ASPECTEN VOOR VERBETERING VATBAAR ZIJN EN FOCUS BIM DAAROP