Ik heb de bijdrage 2024 ontvangen ter betaling, maar wij zijn gestopt met de zaak in 2023/2024. Moeten wij deze bijdrage nog betalen?

Bijdrage & abonnementen

Terug naar : faq

De bijdrage 2024 betreft de werken uitgevoerd in de bouwsector in 2023. Als er nog activiteiten geweest zijn in 2023 blijft deze dus nog verschuldigd.

Gelieve ons ook een bewijs van stopzetting te bezorgen (bv. uittreksel KBO, BTW)

Indien er in 2023 geen activiteiten geweest zijn, gelieve ons dan een kopie van uw btw-aangiften van vorig jaar ofwel een schrijven van uw boekhouder te bezorgen, met bevestiging dat er vorig jaar geen activiteiten geweest zijn op uw btw-nummer.