Wijzigt BIM de klassieke taken van de architect, aannemer, onderaannemer, studiebureau…?

Thema

Terug naar : faq

Neen. Iedereen blijft instaan voor zijn eigen expertise en zijn opdracht. De architect is verantwoordelijk voor het ontwerp en controleert de uitvoering van de werken. Het advies- en ingenieursbureau zorgt voor bijzondere technische adviezen en berekeningen. De (onder)aannemer zorgt tot slot voor de concrete uitvoering van de werken.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN = BEHOUD VAN DE BESTAANDE REGELS

 TO DO: BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE MELDINGSPLICHT IN HET KADER VAN DE NAUWE SAMENWERKING