3D-detaillering ter hoogte van een plat dak en een opgaande gevel met ETICS

Terug naar : nieuws

Vochtproblemen vermijden ter hoogte van de aansluiting van ETICS op de kopse opstand van een plat dak is geen eenvoudige opdracht. 

 

Hoe moet je dus correct omgaan met dit aansluitingsdetail? Dit wordt duidelijk geïllustreerd in een 3D-animatie!

 

Hierbij werd onder meer rekening gehouden met de vernieuwde aanbevelingen voor het verankeren van de dakopstanden om problemen van het verschuiven van de dakopstanden bij platte daken met PU-isolatie te vermijden.

Animatie van de aansluiting van de dakrand van een plat dak en een opgaande gevel met ETICS

Meer in beeld

Over Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect)