Ambities 2025: Een ambitieus plan met impact op de aannemer

Terug naar : nieuws

Het WTCB presenteert Ambities 2025! De komende vijf jaar focussen we onze inspanningen vooral op drie assen: het Metier, de Green Deal en Bouw 4.0. We stomen de aannemer, die meer dan ooit centraal staat, klaar voor de bouw van morgen.

Op dinsdag 26/1 stelde het WTCB zijn ambities voor de komende vijf jaar voor aan de bouwsector tijdens een volledig virtueel event. Vanuit het hyperduurzame Gare Maritime legden verschillende sprekers, WTCB-medewerkers en partners haarfijn uit welke impact we willen hebben op de sector.

Olivier Vandooren (directeur-generaal van het WTCB): “Als organisatie is dit het moment voor verandering, om anders en efficiënter te gaan werken. Dat geldt voor het WTCB, maar zeker ook voor de bouwsector! Onze noodgedwongen aanpassing aan de coronacrisis, die heel wat technologische en maatschappelijke uitdagingen blootgelegd heeft, is slechts één voorbeeld hiervan.” De bouw bevindt zich dus in de frontlinie. Als referentiecentrum moet het WTCB het momentum grijpen om de bouwbedrijven te inspireren en te begeleiden. Natuurlijk doen we dat niet alleen. De samenwerking met onze structurele partners, de beroepsorganisaties, blijft essentieel. We willen echter ook andere connecties aanspreken, bijvoorbeeld de contacten die we gelegd hebben in het kader van Innovaders, een platform dat de belangrijkste Belgische sectorale onderzoekscentra verenigt. Belangrijke evoluties zijn vaak het resultaat van intersectorale samenwerkingsverbanden en wij willen ons daardoor dan ook laten inspireren. Samen streven we naar optimale kwaliteit, competitiviteit en duurzaamheid. De inspanningen van het WTCB zijn natuurlijk volledig afgestemd op de aannemer. Zo maken we de meeste impact!

Ambitie 1: Het Metier, focus op de vakman

Met deze eerste ambitie spelen we in op de dagelijkse behoeften en concrete vragen van de bouwondernemingen om hun kennis op het vlak van technologie en bedrijfsbeheer te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van WTCB-tools en -apps waarmee kmo’s snel en gemakkelijk inzicht krijgen in technische kwesties.

Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor onze 15 Technische Comités, die professionals uit diverse vakgebieden verenigen en aangestuurd worden door een ervaren aannemer. Zij vormen onze connectie met de basis, het dagelijkse professionele leven van onze leden. Hen ondersteunen met technisch advies is en blijft een sterke pijler van onze dienstverlening aan de leden.

Ambitie 2: De Green Deal, de groene transitie biedt kansen

We zien ook dat Europa, België en lokale overheden dezelfde uitdagingen en thema’s vooropstellen. Europa moet klimaatneutraal worden tegen 2050 en ons gebouwenpatrimonium staat voor een massale energetische renovatiegolf. Dat betekent een gigantische opportuniteit voor de bouwbedrijven.

Clarisse Mees (projectleider bij het WTCB): “Er is naar schatting 15 miljard euro per jaar aan potentiële omzet voor renovaties. Het aantal renovaties moet enorm omhoog.” De taak van het WTCB is om nieuwe oplossingen te ontwikkelen op maat van de aannemer zodat hij deze met vertrouwen aan zijn klanten kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan tools om renovaties te vereenvoudigen, renovatiescenario’s voor complexe bouwproblemen en bouwdetails.

Een tweede pijler van de Green Deal is de circulaire economie. Concreet betekent dit dat we bouwmaterialen langer in de levenscyclus van gebouwen willen houden. Het WTCB innoveert op vlak van de milieu-impact van bouwmaterialen en ontwikkelt een meetsysteem voor ‘circulair bouwen’ als houvast voor de sector. Bovendien trekken we lessen uit de eerste ervaringen met circulair bouwen, die we met de hele sector willen delen. Ervaring delen om te leren, is ons devies.

Ambitie 3: Bouw 4.0, de sleutel tot de toekomst

De productiviteit van de bouwsector moet de komende jaren sterk toenemen om concurrentieel te blijven. Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een gekende uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en om tegelijkertijd de winstgevendheid van bouwbedrijven te verzekeren. Nieuwe digitale technologieën maken een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk. Ze zullen ook zorgen voor een aantrekkelijk imago van de bouwnijverheid.

Het WTCB investeert met een mobiele hub en de bouw van twee democentra in het verspreiden en verder ontwikkelen van de digitale knowhow van het bouwpersoneel. We maken digitale technologieën toegankelijk. Bouwbedrijven kunnen zelf ervaren wat deze technologieën (zoals managementsoftware, meetinstrumenten, drones, exoskeletten, scanners, BIM, cobots en Internet of Things) concreet voor hen betekenen. De mobiele hub (demonstratietrailer) is uitgerust met educatief materiaal en laat toe om digitale technologieën op de werf te demonstreren en door de aannemers zelf te laten uitproberen.

Voorzitter Johan Willemen besluit: “Ik hoop dat de aannemers de open deur van het WTCB durven binnengaan. Het is een duidelijke uitnodiging om samen de toekomst tegemoet te treden. Alleen ga je sneller, samen raken we verder!”

Voor meer informatie over dit ambitieuze plan verwelkomen we je op ambities2025.wtcb.be. Volg onze vorderingen vanaf de eerste rij!

Ambities 2025 event - Aftermovie