Automatische lekdetectiesystemen slaan alarm bij waterlekken

Terug naar : nieuws

Snel en eenvoudig opsporen van lekken in de waterleiding kan grote schade en kosten vermijden. Er zijn verschillende systemen op de markt die het waterverbruik in gebouwen monitoren en in het geval van een lek alarm slaan.

Automatische lekdetectiesystemen slaan alarm bij waterlekken - Systèmes automatiques déclenchant une alarme en cas de fuite d’eau
Deze router stuurt een waarschuwing bij lekproblemen. Bron: Shayp

Toepassingen in grote gebouwen

Met het oog op duurzaamheid worden grote (administratieve) gebouwen tegenwoordig vaak voorzien van een lekdetectiesysteem op de (hoofd)waterleiding en in de sanitaire blokken.

Hiervoor bestaan er speciale elektronische modules, die meestal gekoppeld worden aan het gebouwbeheersysteem. Deze modules volgen op een intelligente wijze continu het waterverbruik op en sturen deze data door naar de gebruiker of beheerder, die deze ter plaatse in het gebouw en/of vanop afstand kan opvolgen. Sommige systemen laten toe om zelf parameters voor het waterverbruik in te stellen (vb. maximaal dagelijks of wekelijks verbruik, maximale duur van continu debiet of al dan niet openstellen van een bepaalde leiding voor een bepaalde periode). Bij een mogelijk lekprobleem slaat de module op verschillende manieren alarm (vb. per mail, sms, sirene …) en onderneemt het zelf de nodige acties (vb. automatisch afsluiten van de watertoevoer of de gebruiker direct in contact brengen met mogelijke herstellers en/of verzekeraars) om waterschade te beperken.

Voor sanitaire blokken bestaan er afsluitkranen met bewegingssensor of timermodule, die in de toevoerleiding naar de verschillende sanitaire blokken geplaatst worden en die de watertoevoer afsluiten zolang er niemand aanwezig is. Indien hieraan ook een watermeter en lekdetectiekit gekoppeld worden, kan de bijhorende elektronische module de kraan sturen, het waterverbruik en de alarmen van de lekdetectiekit registreren en alle verbruiksgegevens koppelen met een gebouwbeheersysteem.

Een lekdetectiesysteem met kabelsensoren. Bron: Cadis

Daarnaast kan men in grote gebouwen, waar slechts een klein lek reeds zeer veel schade en kosten kan veroorzaken (vb. datacenters, laboratoria, technische verdiepingen van ziekenhuizen), ook gebruikmaken van speciale lekdetectiekabels. Deze worden geplaatst onder computervloeren, onder en rond waterverbruikende installaties of rondom waterleidingen. Ze zijn verbonden met verschillende types alarmmodules voor verschillende toepassingen. Met deze kabels kan men niet alleen een lek detecteren, maar ook heel precies de locatie van het lek identificeren. Dit systeem gaat gepaard met een grotere investeringskost.

Toepassingen in woonhuizen

Voor woonhuizen zijn er verschillende eenvoudigere (en goedkopere) systemen op de markt.

Zo is het ook hier mogelijk om een speciale meter op de waterleiding te plaatsen, die constant het waterverbruik opvolgt. Een centrale server kan via internet in contact staan met de meter en zo alle data verzamelen en weergeven via een app op smartphone of computer. Soms kan de gebruiker een aantal parameters zelf instellen en bij sommige systemen worden ook andere parameters dan waterverbruik (vb. watertemperatuur) opgevolgd. Bij onregelmatigheden zal de centrale automatisch de gebruiker op verschillende manieren verwittigen en kan het systeem eventueel de watertoevoer automatisch afsluiten. Vermits deze meters echter eenvoudiger zijn dan voor grotere gebouwen en meestal geen gebruik maken van ingewikkelde lekdetectiealgoritmes, maar slechts gebaseerd zijn op een overschrijding van een maximumverbruik, is de kans op valse alarmen groter, kan er slechts een indicatie van een mogelijk lek gegeven worden en zijn deze systemen meestal niet in staat om kleinere lekken te detecteren. 

Een ‘veilige’ kraan. Bron: Dubourgel

Andere systemen maken gebruik van kleine draadloze sensoren, die geplaatst worden op risicovolle plaatsen in een gebouw (vb. naast de (af)wasmachine). Deze sensoren detecteren water in geval van overstroming, maar kunnen soms ook andere parameters, zoals water- en omgevingstemperatuur en vochtigheid binnen een ruimte, opvolgen. De sensoren communiceren via wifi of ethernet met een centrale in het gebouw en/of zijn via een app op de smartphone of via een website op te volgen. Soms kunnen per sensor limieten ingesteld worden. In geval van overstroming en/of bij een te lage temperatuur of een te hoge of te lage vochtigheid worden er verschillende waarschuwingen verstuurd (naar vooraf geïdentificeerde personen). Vaak kan de centrale automatisch de hoofdkraan van de waterleiding afsluiten. In andere gevallen is dit manueel mogelijk vanop afstand. Dankzij connectie met andere domotica kan de watertoevoer bijkomend automatisch (gedeeltelijk) afgesloten worden bij afwezigheid van de gebruikers van het gebouw.

Tot slot bestaat er ook nog een speciale toevoerkraan die gekoppeld wordt aan een individueel toilet. Deze kraan kan een lek aan het ventiel herkennen en dit afsluiten. De gebruiker kan het toilet niet meer gebruiken, tenzij na een druk op een speciale knop. Daarna sluit de kraan opnieuw tot na reparatie. Men plaatst de kraan langs de rand of aan de bodem van het toiletreservoir. Ze kan echter niet gebruikt worden bij een wandcloset met ingebouwd reservoir.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

Op zoek naar lekdetectoren voor waterleidingen?

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.