Betonstorten in de winter: neem de juiste maatregelen

Terug naar : nieuws

Koude temperaturen en vorst kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en de uiteindelijke prestaties van beton. Zo vertraagt de verharding en vermindert de uiteindelijke sterkte.

Bétonnage en période hivernale : prenez les bonnes mesures

Daarom moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden wanneer de temperatuur onder de 5 °C daalt op het moment dat het beton gestort wordt of tijdens de 72 daaropvolgende uren. Deze maatregelen worden in detail beschreven in § 9.4 van TV 285 (en de norm NBN B 15-400).

We raden vooral aan om:

  • de betonsamenstelling aan te passen: een cement met snelle verharding gebruiken, het cementgehalte verhogen, de hoeveelheid water verminderen, een verhardingsversneller gebruiken ... Hierbij moet er echter wel op toegezien worden dat de uitvoeringsspecificaties nageleefd worden
  • de transporttijd te beperken (door te opteren voor een centrale dicht bij de werf) en het betonstorten zo goed mogelijk te plannen, zodat er zo weinig mogelijk tijd verstrijkt tussen het moment waarop het water en het cement met elkaar in contact komen en het betonstorten
  • sneeuw en ijs te verwijderen van de bekisting, wapening ...
  • het beton vóór en na de ontkisting thermisch te beschermen: bij voorkeur houten bekistingen gebruiken die weinig water opnemen, metalen bekistingen isoleren, blootliggende betonoppervlakken voorzien van isolatie.
Meer informatie in TV 285