Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Buildwise-Webinars voor bouwbedrijven

Terug naar nieuws

Onze evenementen en praktische opleidingen kunnen momenteel niet plaatsvinden. Daarom bieden we hier korte onlineopleidingen aan over verschillende onderwerpen. Kom regelmatig een kijkje nemen, want de lijst wordt regelmatig aangevuld!

WTCB-Webinars voor bouwbedrijven

Onze evenementen en praktische opleidingen kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Webinar - Rekentool voor het ontwerp van stookplaatsen

Rekentool voor het ontwerp van stookplaatsen

8 april 2020

Dit webinar licht het gebruik toe van Buildwise rekentool voor de bepaling van de verbrandingsluchtdebieten en de ventilatie van de stookplaatsen, conform aan de normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002 (2019).

Webinar - Binnenisolatie van bestaande muren: basisprincipes

Binnenisolatie van bestaande muren: basisprincipes

8 april 2020

Binnenisolatie van bestaande muren is een techniek met veel potentieel, maar ook met risico’s op schade. Aan de hand van de basisprincipes licht deze webinar de risico’s, de toepasbaarheid en het ontwerp van binnenisolatie toe.

Webinar - Brandwerende doorvoeringen: do's & don'ts

Brandwerende doorvoeringen: do’s & don’ts

8 april 2020

In deze webinar worden aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk belangrijke aandachtspunten gegeven voor de uitvoering van brandwerende doorvoeringen. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de typeoplossingen en de uitvoering van specifieke brandwerende voorzieningen.

Webinar - Houten gevelbekledingen die beantwoorden aan de brandeisen voor lage gebouwen

Houten gevelbekledingen die beantwoorden aan de brandeisen voor lage gebouwen

1 april 2020

In deze webinar reiken we een aantal oplossingen aan om met een onbehandelde houten gevelbekleding te kunnen beantwoorden aan de brandeisen voor lage gebouwen.

Webinar - Hoe stortklaar beton voorschrijven en bestellen

Hoe stortklaar beton voorschrijven en bestellen?

1 april 2020

In deze webinar leggen we uit hoe stortklaar beton voor klassieke bouwwerken voorgeschreven en besteld moet worden. De voorkeur gaat uit naar een beton dat voorgeschreven wordt aan de hand van gespecificeerde eigenschappen (d.w.z. in de vorm van de gewenste prestatie-eisen). Verder bespreken we de parameters die zeker in aanmerking genomen moeten worden.

Webinar - BIM begrijpen. Deel 1: Wat is BIM?

BIM begrijpen. Deel 1: wat is BIM?

1 april 2020

BIM is een term die momenteel op ieders lippen ligt. Maar wat is BIM precies? Deze webinar legt de grondbeginselen uit. Andere videofragmenten zullen volgen om u zo goed mogelijk te begeleiden bij het verwerven van kennis over deze nieuwe werkmethode.

Webinar - Bepaling beschermingshoogte volgens NBN B 03-004 en NBN B 25-002-1

Borstweringen: Bepaling beschermingshoogte volgens NBN B 03-004 en NBN B 25-002-1

1 april 2020

De bepaling van de beschermingshoogte volgens de norm NBN B 03-004 met betrekking tot borstweringen is niet altijd even eenvoudig. In deze webinar leggen we stap voor stap uit hoe dit probleem aangepakt moet worden, zodanig dat eenieder de methode zou kunnen toepassen op een concrete borstwering.

Webinar - Nieuwe brandreglementering voor gevels

Nieuwe brandreglementering voor gevels

1 april 2020

Naar aanleiding van een aantal zware gevelbranden zal de brandwetgeving aangepast worden. Deze webinar bespreekt de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de brandveiligheidseisen voor gevels die in de loop van 2021 in het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen’ opgenomen zullen worden.

Webinar - Draadloze communicatie

Draadloze communicatie

1 april 2020

Veel bedrijven zetten stappen op het vlak van draadloze connectiviteit. In de bouwsector is dat niet anders. Deze webinar toont enkele toepassingen en schept duidelijkheid over de bestaande standaarden voor draadloze connectiviteit.

Webinar - Uitvoering van ETICS met harde bekledingen

Uitvoering van ETICS met harde bekledingen

1 april 2020

Deze webinar is gewijd aan de uitvoering van harde bekledingen die in situ verlijmd worden op een buitenisolatie die al dan niet behandeld werd met een gewapend grondpleister. Deze systemen worden aangeduid met het acroniem ETICS (Engelse afkorting van ‘External Thermal Insulation Composite Systems’, te vertalen als 'composietsystemen voor buitengevelisolatie').

Webinar - Uitvoering van betonconstructies: nabehandeling van beton

Uitvoering van betonconstructies: nabehandeling van beton

1 april 2020

Om een vers gestort beton te beschermen tegen uitdroging, kan er een nabehandeling (curing) toegepast worden. Deze webinar beschrijft waarom een dergelijke behandeling nodig is, hoe ze uitgevoerd moet worden en hoe lang de behandeling dient te duren.

Webinar - Zwembaden - Compatibiliteit van de bekleding met het zwembadwater

Zwembaden: compatibiliteit van het afwerkingsmateriaal met het zwembadwater

1 april 2020

Bij de keuze van het afwerkingsmateriaal van een zwembad dient men voldoende rekening te houden met de aard van het vulwater. Bepaalde soorten water kunnen immers agressief zijn en leiden tot een beschadiging van cementgebonden materialen, zoals bepleisteringen en mortelvoegen.

Webinar - Platte dakopbouwen

Platte dakopbouwen

1 april 2020

In deze webinar leggen we uit waarom in de TV 215 de voorkeur gegeven wordt aan klassieke plattedakopbouwen, warme daken en omkeerdaken. Vervolgens bespreken we enkele verboden dakopbouwen en dakopbouwen die enkel toegepast kunnen worden mits het respecteren van een aantal aandachtspunten.

Webinar - Verlijmen van keramische tegels op dekvloeren

Verlijmen van keramische tegels op dekvloeren

1 april 2020

In deze webinar worden de verschillende aandachtpunten bij het verlijmen van tegels op dekvloeren besproken, teneinde een correcte en duurzame hechting van de tegels te kunnen waarborgen.

Geluidsisolatie

Webinar BOUWAKOESTIEK - AC1 Basisbegrippen

Basisbegrippen

1 april 2020

Deel 1: van de lezingen over bouwakoestiek geeft duiding over een aantal basisbegrippen (wat is geluid, frequentie, toonhoogte en de oorgevoeligheid, decibel, …) en over de belangrijkste thema’s in dit vakgebied. Deze kennis is noodzakelijk om de volgende lezingen te kunnen begrijpen.

Webinar BOUWAKOESTIEK - AC2 geluidisolatie enkelvoudige wanden

Geluidsisolatie van enkelvoudige wanden

1 april 2020

Deel 2: In de lezing over de geluidsisolatie van enkelvoudige wanden, wordt het begrip geluidsisolatie uitgelegd, hoe dit gemeten wordt en hoe deze gerealiseerd kan worden bij enkelvoudige wanden. Dit is een basis “tool” om de geluidsisolatie tussen ruimten te begrijpen en te realiseren.

Webinar BOUWAKOESTIEK - AC3 geluidisolatie dubbele wanden

Geluidsisolatie van dubbele wanden

1 april 2020

Deel 3: behandelt de andere techniek (naast zware massieve wanden) om een wand met een hoge geluidsisolatie te maken, hier via een optimalisatie van een dubbele wand. Met exact dezelfde materialen wordt aangetoond dat men een zeer hoge of zeer zwakke geluidsisolatie kan bekomen. Alles hangt af van details, dus kennis en een correcte uitvoering. Met vrij lichte wanden kunnen aldus hogere geluidsisolaties dan met zeer zware wanden bekomen worden, uiterst belangrijk voor kantoor- en houtskeletbouw!

Webinar BOUWAKOESTIEK - AC4 Akoestische uitvoerings- en ontwerpfouten bij zwevende vloeren

Akoestische uitvoerings- en ontwerpfouten bij zwevende vloeren

1 april 2020

Deel 4: behandelt de akoestische uitvoerings- en ontwerpfouten bij zwevende vloerconstructies. Een slechte zwevende vloer resulteert niet alleen in een slechte contactgeluidsisolatie maar eveneens in een slechte luchtgeluidsisolatie. Het beheersen van de tools om een goede lucht- en contactgeluidsisolatie te realiseren is essentieel om goede bouwconcepten voor rijwoningen, appartementen, enz. te ontwikkelen en vervolgens te bouwen.

Webinar BOUWAKOESTIEK - AC5 Akoestische performante houtskeletbouw

Akoestisch performante houtskeletbouw

1 april 2020

Deel 5: Houtskeletbouw was vroeger akoestisch dusdanig problematisch, dat het niet gebruikt kon worden voor appartementsbouw. In de laatste 10 jaar leverde het onderzoek nieuwe bouwconcepten op die tot bijzonder hoge akoestische prestaties leidden, zelfs aanzienlijk beter dan bij de traditionele bouw. Dit deeltje vertelt U hoe dit dan wel kan.