Condensatie op het buitenoppervlak van dubbele of driedubbele beglazing

Terug naar : nieuws

In de winter moet je met condensatierisico’s rekening houden. Zelfs dubbel of driedubbel hoogrendementsglas ontsnapt daar niet aan.

Condensatie op het buitenoppervlak van dubbele of driedubbele beglazing - Condensation sur la face externe des doubles ou triples vitrages

Het verschijnsel doet zich soms voor op het buitenoppervlak. Dit is volkomen normaal. Het is zelfs een goed teken want dit is grotendeels een gevolg van het isolerend vermogen van de beglazing. Hoe beter geĂ¯soleerd, hoe meer risico op dergelijke condensatie. Andere factoren zoals blootstelling en de weersomstandigheden (een heldere hemel bijvoorbeeld) spelen ook een rol. We wijzen erop dat dit verschijnsel ook buiten de winterperiode kan optreden.

Voor meer informatie verwijzen we naar TV 214, pag. 54.

Bekijk Technische voorlichtingen - 214: Glas en glasproducten - Functies van beglazing.

Norm EN-ISO-11855-2-DE

2021

EN ISO 11855-2 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlheizungs- und -kühlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-2-EN

2021

EN ISO 11855-2 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-5-EN

2015

EN ISO 11855-5 : Building environment design - Design , dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-DE

2021

EN ISO 11855-4 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlungsheiz und -kühlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen Heiz und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) (ISO 11855 4:2021).

Norm EN-ISO-11855-3-EN

2015

EN ISO 11855-3 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012).

Norm EN-ISO-11855-1-EN

2015

EN ISO 11855-1 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-EN

2021

EN ISO 11855-4 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021).

Norm NBN-EN-ISO-11855-5-FR

2015

NBN EN ISO 11855-5 : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, construction et fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm NBN-EN-ISO-11855-2-FR

2021

NBN EN ISO 11855-2 : Conception de l'environnement des bâtiments - Systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 2: Détermination de la puissance calorifique et frigorifique à la conception (ISO 11855-2:2021).

Norm NBN-EN-ISO-11855-1-FR

2015

NBN EN ISO 11855-1 : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, construction et fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 1: Définition, symboles et critères de confort (ISO 11855-1:2012).