cpro, de kostprijsberekeningstool van Buildwise

Terug naar : nieuws

De afdeling Beheer en kwaliteit van Buildwise heeft voor aannemers een nieuwe online kostprijsberekeningstool ontwikkeld voor hun projecten. Deze wordt voorgesteld door Buildwise tijdens de beurs Digital Construction Brussels. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van deze tool, die gratis ter beschikking gesteld wordt van alle Buildwise-leden, wordt er ook een informatiesessie georganiseerd.

cpro, de kostprijsberekeningstool van het WTCB - cpro, l’outil de calcul du prix de revient du CSTC

Kostprijzen berekenen met cpro

Met cpro kan je offertes, facturen en nacalculaties maken met een enkele online toepassing. De eenvoudige en transparante tool volgt bouwprojecten op van het opstellen van de offerte tot aan de oplevering. Aannemers kunnen zich gratis registeren via https://cpro.Buildwise.be. Er worden tal van voorbeeldcalculaties ter beschikking gesteld om inspiratie op te doen bij het opstellen van uw offertes. Er worden ook opleidingen georganiseerd om ervoor te zorgen dat de gebruikers de tool correct gebruiken en om hen een goede methodologie aan te reiken.

Nacalculeren is een must

Een goed onderbouwde offerte houdt rekening met alle uren, materiaalkosten, machines, onderaannemerskosten en andere kosten met betrekking tot de uitvoering van het project. Daarnaast worden ook verdeelsleutels voor algemene kosten en marge in rekening gebracht. Vaak verloopt de uitvoering bovendien langzamer dan gepland. Welke afwijkingen doen zich voor en wat zijn de oorzaken? Aannemers die hier inzicht in krijgen, kunnen bijsturen en de opgedane kennis gebruiken voor een maximale optimalisatie van toekomstige bouwprojecten.

Informatiesessie

Buildwise organiseert op Digital Construction Brussels op 24 oktober 2018 (10.00 u – 10.40 u) de informatiesessie ‘cpro – Buildwise-calculatiepakket voor de kmo-aannemer’. Tijdens deze infosessie worden de functionaliteiten van cpro gepresenteerd (het opstellen van offertes, vorderingsstaten en facturen en de analyse van projectresultaten).

Digital Construction Brussels vindt plaats in Brussel op 24 en 25 oktober 2018. Meer informatie en inschrijven: digitalconstructionbrussels.be.