Dankzij de nieuwe norm NBN B 15-105 die in 2022 werd gepubliceerd, kan recycling in beton worden uitgebreid!

Terug naar : nieuws

De 'betonnormen' NBN EN 206 en NBN-B15-001 definiëren de eisen voor gerecycleerde granulaten (beton en gemengd) en kunstmatige granulaten die in beton mogen worden gebruikt en de toelaatbare vervangingspercentages naargelang de omgeving waaraan het beton wordt blootgesteld.

> Zie Dossier 201703.15.

Met deze normen kan echter nog een stap verder worden gegaan, maar
dan moet worden aangetoond dat de granulaten geschikt zijn voor het gebruik. Tot dit jaar ontbrak de methodologie om dit aan te tonen.

Dit jaar is effectief een nieuwe norm gepubliceerd, NBN B 15-105, die een methodologie beschrijft om de geschiktheid voor gebruik van inerte grondstoffen bestemd voor beton aan te tonen. Dankzij deze norm is het dus mogelijk om nog meer te recycleren. 

Wilt u meer dan 20% gemengde granulaten van type B+ gebruiken in beton in een EI binnenomgeving? Of wilt u gerecycleerde granulaten gebruiken in een buitenomgeving die is blootgesteld aan vorst en dooizouten?

De nieuwe norm NBN B 15-105 kan u hierbij helpen.

Dankzij deze norm is het nu mogelijk om de geschiktheid voor gebruik te testen van granulaten, maar ook van zand en vulstoffen
zoals brekerzand van beton of slakkenzand.

De inerte grondstoffen waar het om gaat, zijn die welke onder het toepassingsgebied vallen van NBN EN 12620 of NBN EN 13055, voor gebruik in beton volgens NBN EN 206 en NBN B 15-001 of NBN EN 13369 en NBN B- 21-600. De norm NBN B 15-105 laat toe de eisen van NBN EN 206 en NBN B 15-001 te versoepelen, door bepaalde proeven op te leggen die in deze nieuwe norm worden beschreven en zo de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid te testen.

Deze nieuwe norm hoeft niet te worden toegepast op inerte grondstoffen die strikt voldoen aan de eisen van NBN EN 206 en NBN B 15-001, en worden gebruikt in deze normen genoemde omstandigheden, aangezien de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid van deze grondstoffen reeds werd vastgesteld. 

Raadpleeg voor meer informatie de norm