Minister Jo Brouns ziet sleutelrol voor Data Connection Center in het verhogen van efficiëntie en duurzaamheid van de bouwsector

Terug naar : nieuws

Een nieuwe belevingsruimte van Buildwise toont de mogelijkheden die data, monitoring en IoT bieden voor het verbeteren van processen, materialen en verbruik, en om meer te innoveren.

Data zijn voor heel wat sectoren het nieuwe goud, en de bouw is daar geen uitzondering op. De mogelijkheden van datagebruik zijn evenwel nog te weinig gekend in de sector. Om dat potentieel beter te benutten en de bouwsector te ondersteunen, opende Buildwise in Zaventem d.m.v. een VLAIO- en EFRO-project het Data Connection Center (DCC). In deze ‘controlekamer’ worden data afkomstig van verschillende toepassingen en bronnen verzameld en gevisualiseerd. Daarna wordt deze data gebruikt om processen, materialen of verbruiken in kaart te brengen, op te volgen en vervolgens te optimaliseren. 

 

Een bezoek aan het DCC laat bouwprofessionals kennismaken met de mogelijkheden van data, monitoring en ‘the Internet of Things’ (IoT), en met het samenbrengen en afstemmen van verschillende metingen en gecapteerde data. Zo krijgen ze aan de hand van verschillende voorbeelden inzicht in de voordelen en mogelijkheden doorheen verschillende projectfases. Het Data Connection Center moet aannemers en installateurs stimuleren om de eerste stappen te zetten in de richting van datacaptatie. Naast het aspect ‘beleven’ is de infrastructuur ook geschikt voor onderzoek en het uitwerken van testen en demonstraties afgestemd op de specifieke werking of vragen van individuele bedrijven.  

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw:

"We erkennen het cruciale belang van data in de Belgische bouwsector. Het Data Connection Center van Buildwise speelt hierin een sleutelrol door innovatieve oplossingen aan te reiken die de efficiëntie en duurzaamheid in de bouwsector verhogen. Dit initiatief benadrukt de kracht van data-analyse in het moderniseren van bouwprocessen en het stimuleren van technologische vooruitgang.

 

Het Data Connection Center is een belangrijk project voor innovatie in de bouwsector en wordt naast de eigen inbreng van Buildwise financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€162.040) en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (€ 40.510). De totale kostprijs van het project bedraagt € 405.100.

Voor meer informatie over het Data Connection Center en over hoe bouwbedrijven een demonstratie kunnen krijgen in Zaventem, kun je klikken op onderstaande button.

Ontdek onze Experience Centers