Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

De delen 1 ‘Materialen’ en 2 ‘Stabiliteit’ van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ werden herzien!

Terug naar nieuws

De uit 1989 daterende uitgave van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’, die zeer vaak gebruikt worden in de bestekken en door studiebureaus, was dringend aan een herziening toe. Sinds augustus 2019 is dit gedeeltelijk het geval!

De delen 1 ‘Materialen’ en 2 ‘Stabiliteit’ van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ werden herzien! - Les parties 1 ‘Matériaux’ et 2 ‘Stabilité’ des STS 22 ‘Maçonnerie pour constructions basses’ ont été revues !

Naast de publicatie van de Eurocode 6 over de dimensionering van metselwerkconstructies en van een aantal nieuwe Europese normen voor metselwerkelementen, zijn er sinds 1989 veel veranderingen opgetreden in de sector, zoals:

  • de gestage verstrenging van de energieprestatie-eisen, wat geleid heeft tot een sterkte toename van de isolatiediktes
  • de toenemende populariteit van metselwerk met dunne voegen
  • het gebruik van nieuwe soorten metselstenen, die een snellere plaatsing van de muren toelaten.

De delen 1 ‘Materialen’ en 2 ‘Stabiliteit’ van de STS 22 werden bijgevolg herzien en gepubliceerd. Ze kunnen gedownload via de website van de FOD Economie:

De herziening van deel 3 met betrekking tot de aspecten akoestiek, brandveiligheid en luchtdichtheid en van deel 4 omtrent de uitvoering van metselwerk in het algemeen is nog aan de gang.

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.

Over Normen-Antenne Constructieve Eurocodes

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Constructieve Eurocodes, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.