De herziening van het Koninklijk Besluit 'Basisnormen' is gepubliceerd

Terug naar : nieuws

Op 23 juni 2022 werd de langverwachte herziening van het Koninklijk Besluit 'Basisnormen' van 20 mei 2022 gepubliceerd. Deze treedt in werking op 1 juli 2022, wat betekent dat elke bouwaanvraag die na die datum wordt ingediend, aan de
nieuwe eisen moet voldoen.

De gecoördineerde versie, uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken, is beschikbaar via onderstaande link.

 

De belangrijkste herziene thema's zijn:


- Stookplaatsen. De eisen met betrekking tot de brandpreventie zijn nu opgenomen in het Koninklijk Besluit en niet meer in de norm NBN B 61-001(die momenteel wordt herzien). Deze eisen hebben zowel betrekking op de ruimte als op de uitrusting.


- Er wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: het warmtedebiet. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende verwarmingstoestellen (ketel, warmtekrachtkoppeling, etc.) te integreren. Lees ons artikel hierover.


- Er moeten nieuwe maatregelen worden voorzien voor brandstofopslagplaatsen, met name een beveiliging tegen vlamterugslag bij vaste brandstoffen. Meer details vindt u in ons dossier.


- Gevels. De eisen inzake het brandgedrag van de constructieve elementen van gevels werden verduidelijkt en aangescherpt. We moeten nu onderscheid maken tussen de bekleding (in de uiteindelijke toepassingsomstandigheden) en de substantiële onderdelen van de gevel. Deze onderdelen moeten op hun
beurt worden onderscheiden naargelang er al dan niet een bescherming aanwezig is. Er worden ook standaardoplossingen beschreven. Ons artikel vat deze veranderingen samen.
Raadpleeg voor meer informatie onze bijgewerkte monografie.


- Parkings. Verschillende punten werden herzien, waaronder de progressieve eisen naargelang de diepte en de oppervlakte van de parking. De basisprincipes zijn uiteengezet in ons artikel dat in 2019 werd gepubliceerd. De eisentabel heeft echter kleine aanpassingen ondergaan, waarvoor u rechtstreeks het Koninklijk Besluit van 2022 kunt raadplegen.