De nieuwe GRO met geactualiseerde akoestische eisen is beschikbaar

Terug naar : nieuws

GRO, het instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten, heeft een update ondergaan. GRO omvat criteria voor de beoordeling van zowel de site (mobiliteit, milieu …) als het gebouw (binnenklimaat, energie, water, circulariteit …). Het criterium voor akoestiek (BIN1) werd volledig herzien in de nieuwe versie van GRO. De aangepaste methodiek en bijhorende akoestische criteria zijn afgestemd op de toekomstige norm NBN S 01-400-3, die de oude normen NBN S 01-400 en NBN S 01-401 zal vervangen. 

De huidige versie is nog de Vlaamse versie van GRO. Momenteel werken de drie gewesten samen aan een gezamenlijke versie voor de Belgische bouwsector. Deze toekomstige, intergewestelijke versie van GRO zal naar verwachting tegen het eind van dit jaar gelanceerd worden. 

Download de nieuwste versie van GRO