De nieuwe hemelwaterverordening komt eraan!

Terug naar : nieuws

Op 10 februari 2023 werd een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater (of ‘hemelwaterverordening’) goedgekeurd. Het Besluit werd gepubliceerd op 21 juni 2023 en zal vanaf 2 oktober 2023 het Besluit van 5 juli 2013 inzake de huidige hemelwaterverordening – met wijzigingen op 15 juli 2016 - vervangen.

 

Wat zijn de voornaamste wijzigingen in de wetgeving?

 

1. Hemelwaterputten zijn ook verplicht te installeren in het geval van verbouwingen of uitbreidingen aan bestaande gebouwen.

2. De vereiste minimale buffervolumes van de verplichte hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervolumes voor grote verharde oppervlaktes worden vergroot.

3. De vereiste minimale infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorzieningen wordt eveneens vergroot.

4. Het opgevangen hemelwater moet maximaal ingezet worden voor alle mogelijke toepassingen waarvoor hemelwater gebruikt kan worden. Het gaat dan over toiletspoeling, kuiswater, water voor de wasmachine en gebruik in de tuin.

De verplichtingen die van toepassing zijn op het openbaar domein op aanvragen voor een omgevingsvergunning zullen pas gelden vanaf 7 januari 2025.

 

Lees meer: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/02/10/2023041234/staatsblad