Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

De voordelen van blockchain in de bouwsector

Terug naar nieuws

‘Blockchain’ is een bekende term uit de financiële sector, maar hij duidt vooral een nieuw mechanisme om transacties te valideren aan. Heel wat stappen in de aankoop van een gebouw kunnen met blockchain vereenvoudigd worden.

De voordelen van blockchain in de bouwsector - Les avantages de la blockchain pour le secteur de la construction

Een vastgoedtransactie duurt bijvoorbeeld doorgaans 3 tot 6 maanden. De hele procedure omvat meerdere stappen waarbij verschillende actoren met soms uiteenlopende belangen betrokken zijn. Blockchaintechnologie kan dit proces versnellen en transparanter maken omdat tussenpersonen (banken, notarissen, kadasters …) vervangen worden door veilige computersystemen.

Het is onmogelijk om een blockchain te vervalsen. Daardoor is het risico op fraude bij transacties kleiner en zijn er minder verrichtingen voor controle en expertise nodig. Je kan op elk moment de voorgeschiedenis van een transactie nagaan en met zekerheid weten wie de huidige eigenaar van een goed is.

Bij de bouw en het onderhoud van een gebouw moet er een goede coördinatie bestaan tussen alle actoren en zijn er heel wat gegevens nodig. Blockchain kan met smart contracts automatische bestellingen en leveringen plaatsen als de levensduur van een onderdeel is verstreken.

Enkele regeringen hebben zich overigens al door deze voordelen laten verleiden en zijn samenwerkingen aangegaan met start-ups om hun kadasterregister over te zetten naar een blockchainregister. Dit is bijvoorbeeld zo in Georgië, waar de overheid samenwerkt met de startup ‘Bitfury’ om de blockchain van de eigendomsaktes, notariële diensten, leningen … te herbergen. Gelijkaardige projecten zijn opgestart in landen als Zweden, Honduras en het Verenigd Koninkrijk.

Uiteraard steken er enkele juridische vragen de kop op omdat blockchains vrij ondoorzichtig en niet zomaar te wijzigen zijn. Hoe kunnen rechtbanken smart contracts lezen en betrokken partijen identificeren? De wetgever moet zich nog buigen over de juridische leemtes van de blockchainrevolutie.

Voor vragen over intellectueel eigendom kan je terecht bij de Octrooicel van Buildwise.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC