De waarde bepalen van de intellectuele eigendomsrechten van bedrijven

Terug naar : nieuws

Terwijl de materiële activa staan voor de bezittingen van een bedrijf (apparatuur, producten, gebouwen ...), zijn de immateriële activa (de informatie en kennis waarover een bedrijf beschikt) vaak van een grotere waarde. Intellectuele eigendomsrechten, zoals modellen, merken en octrooien, maken hier natuurlijk deel van uit.

De waarde bepalen van de intellectuele eigendomsrechten van bedrijven - Déterminer la valeur des droits de propriété intellectuelle des entreprises

Veel bedrijven zouden niet succesvol zijn zonder hun octrooienportefeuille of merknamen. Dit zijn belangrijke troeven. Volgens sommige studies is naar schatting maar liefst 70 tot 85 % van het kapitaal van een bedrijf immaterieel.

Toch is de waarde van deze immateriële activa niet altijd gemakkelijk te bepalen. In dat geval moet er een inschatting gemaakt kunnen worden van de IP-portefeuille (IP staat voor ‘intellectual property’). De resultaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de financiering bij de bank om het bedrijfspotentieel te beoordelen. De IE-scan, een hulpmiddel dat de OCBC aanbiedt, heeft tot doel bedrijven bewust te maken van hun intellectuele eigendomsrechten. De scan geeft geen volledig beeld van het immateriële kapitaal van een bedrijf, maar biedt wel een goede indicatie.

De procedures en methoden om merkwaarde te bepalen, zijn vastgelegd in verschillende internationale ISO-normen:

Voor octrooien zijn er voorlopig nog geen normen. Er bestaan wel diverse methoden om octrooien te evalueren, maar die kunnen tot zeer verschillende resultaten leiden. De twee belangrijkste methoden zijn de kwantitatieve en de kwalitatieve methode. De kwantitatieve methode houdt rekening met cijfers, zoals de inkomsten en uitgaven. De kwalitatieve methode neemt de eigenschappen en potentiële toepassingen van intellectuele eigendom in aanmerking.

Lees het volledige artikel

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

De octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC