Deze cementzak mag ongeopend in betonmolen

Terug naar : nieuws

U hoeft de nieuw ontwikkelde cementzak niet langer te openen en uit te gieten, maar kunt hem gewoon in zijn geheel in de betonmolen kieperen. Door het schuren van de granulaten in de betonmolen valt de zak uiteen in onzichtbare microvezels. Die hebben volgens de fabrikant geen invloed op de eigenschappen van het beton.

Deze cementzak mag ongeopend in betonmolen - Ce sac de ciment peut se jeter dans la bétonnière sans l'ouvrir
Deze cementzak mag u in zijn geheel in de betonmolen gooien. Bron: Holcim.

Voordelen

De vernieuwende verpakking is gebruiksvriendelijk en sneller te verwerken. Bovendien verbeteren de werkomstandigheden. Bouwvakarbeiders komen niet langer rechtstreeks in contact met het cement, zodat mogelijke irritatie wordt vermeden. Positief voor de omgeving is dan weer dat de arbeiders veel minder stof produceren. Tot slot vermindert het werfafval, doordat er geen lege cementzakken meer moeten worden verzameld en opgehaald.

Aandachtspunten

De nieuwe cementzak is alleen beschikbaar voor multifunctioneel cement op basis van CEM II en (nog) niet voor veel gebruikte cementsoorten als CEM I en CEM III. Doseren is niet mogelijk. Als er minder cement nodig is dan een volle zak, moet u de zak toch nog openen en gedeeltelijk uitgieten in de betonmolen. Verder is niet duidelijk of de verpakking een impact heeft op de mengtijd, nodig om tot een homogeen betonmengsel te komen.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.