Een merk deponeren voortaan makkelijker en goedkoper dankzij artificiële intelligentie

Terug naar : nieuws

Bij het deponeren van een merk moet de aanvrager kiezen onder welke categorie(ën) hij het merk wil laten registreren. Er bestaan twee soorten classificaties: de Nice-classificatie, die het type product of dienst beschrijft en die verplicht is voor alle merken, en de Wenen-classificatie, die gebruikt wordt voor het beschrijven van de bestanddelen van beeldmerken en dus bijkomend gebruikt wordt om beeldmerken te beschrijven.

OCBC

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

De Nice-classificatie

De Nice-classificatie omvat 34 klassen voor producten en 11 klassen voor diensten die elk nog verder opgesplitst zijn in talrijke onderverdelingen. Hiermee wordt het toepassingsdomein van het merk afgebakend. Zo is bv klasse 37 voorbehouden voor bouwsector (als dienstverlening en zullen de meeste niet metalen bouwmaterialen samengebracht zijn in klasse 19.

De Wenen-classificatie

De Wenen-classificatie is gebaseerd op de vorm of vormen die in een beeldmerk (twee- of driedimensioneel) kunnen teruggevonden worden, en omvat 29 categorieën, 145 afdelingen en meer dan 1.700 onderafdelingen. Als u een beeldmerk wil deponeren, zal u moeten kiezen onder welke categorie(ën) u het wil laten registreren. Het hoeft niet gezegd dat het vinden van de juiste klasse zeer ingewikkeld kan worden.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO, World Intellectual Property Organization) heeft onlangs een gratis hulpmiddel online beschikbaar gemaakt om de gebruikers van intellectuele eigendomsrechten, of aanvragers, te helpen bij het kiezen van de meest relevante Wenen-classificatie voor hun merken. Dit gratis en eenvoudig te gebruiken hulpmiddel maakt gebruik van artificiële intelligentie om de juiste classificatie van de afbeelding of het logo voor te stellen. Het volstaat om de afbeelding in het daartoe bestemde vak te slepen/deponeren en deze eventueel bij te snijden om een specifiek element te isoleren. De tool geeft dan automatisch de hoofdcategorieën weer en evalueert de relevantie ervan evenals die van de afdelingen en onderafdelingen. De gebruiker hoeft dan enkel nog te selecteren wat voor hem/haar het meest relevant lijkt.

Tutorials over het gebruik van de speciale functies van de assistent zijn beschikbaar op de WIPO-website.

Voorbeeld

Laat ons het voorbeeld van Buildwise-logo nemen. Het logo is als merk gedeponeerd onder de volgende Wenen-classificaties en deze informatie kan men raadplegen via TmView:

  • 26.05.04
    Meerdere veelhoeken, naast elkaar geplaatst, aanliggend of elkaar kruisend.
  • 26.15.15
    Andere veelvlakken.
  • 26.15.25
    Andere geometrische lichamen.

Door het logo van Buildwise naar de gratis WIPO-tool te slepen, stelt deze laatste ons verschillende klassen voor, met als meest relevante klasse, klasse 26: “geometrische figuren en vaste lichamen”. In deze categorie zijn de eerste en meest relevante afdelingen ook effectief de bij het deponeren gekozen afdelingen. Voor zover wij konden vaststellen  lijkt de tool geen rekening te houden met kleuren van het logo.

Deze tool is een mooi voorbeeld van de waarde van AI om het werk van IE-specialisten of aanvragers van merken te vergemakkelijken.

We onthouden ook dat het niet enkel mogelijk is om een merk te deponeren via WIPO, maar ook via BOIP voor Benelux, of EUIPO voor Europa. Bovendien heeft EUIPO onlangs een subsidiefonds van 20 miljoen euro vrijgemaakt om de kmo’s te helpen bij het optimaal benutten van hun intellectuele eigendom. Dankzij deze subsidies kunt u genieten van tot 50% korting op merk-, tekening- en modelaanvragen. Neem zeker contact op met ons indien u meer wenst te weten!

Logo van Buildwise zoals gedeponeerd als beeldmerk.
Resultaten van de door de assistent aangeleverde meest relevante klassen.
Resultaten van de afdelingen gerangschikt volgens relevantie.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.